Contact

Anne Franklaan 34
2642 BK Pijnacker
Telefoonnummer: 015 369 93 74 of
Neem direct contact op

Tarievenlijst Praktijk voor Fysiotherapie R.G. van der Weide

 

Behandeling fysiotherapie

€ 35,00

Behandeling manuele therapie

€ 51,50

Toeslag behandeling aan huis

€ 18,00

Niet nagekomen afspraak

€ 27,95

Screening

€ 18,75

Intake en onderzoek na screening

€ 51,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 51,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 70,00

Eenmalig echografisch onderzoek

€ 70,00

Echografisch onderzoek bij intake of behandeling

€ 35,00

Training 4 x 30 minuten oefenruimte per maand

€ 30,00

Eenvoudige korte rapportage voor externen

€ 30,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapportage

€100,00

 

  • Indien uw afspraak niet tijdig, tenminste 24 uur van te voren, is afgezegd wordt een 'niet nagekomen afspraak' in rekening gebracht.
  • Wij hanteren de betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn van het KNGF.
  • De facturatie geschiedt digitaal per e-mail.
  • Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO) / Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op al onze gegevens is dit privacyreglement van toepassing.
  • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
  • Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
  • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2019, onder voorbehoud van wijzigingen.