Contact

Anne Franklaan 34
2642 BK Pijnacker
Telefoonnummer: 015 369 93 74

Tarievenlijst Praktijk voor Fysiotherapie R.G. van der Weide

 

Behandeling fysiotherapie

€ 36,00

Behandeling manuele therapie

€ 53,00

Toeslag behandeling aan huis

€ 18,50

Niet nagekomen afspraak

€ 28,00

Screening

€ 19,25

Intake en onderzoek na screening

€ 53,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 53,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 72,50

Eenmalig echografisch onderzoek

€ 72,50

Echografisch onderzoek bij intake of behandeling

€ 36,00

Training 4 x 30 minuten oefenruimte per maand

€ 31,00

Eenvoudige korte rapportage voor externen

€ 31,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapportage

€102,50

 

  • Indien uw afspraak niet tijdig, tenminste 24 uur van te voren, is afgezegd wordt een 'niet nagekomen afspraak' in rekening gebracht.
  • Wij hanteren de betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn van het KNGF.
  • De facturatie geschiedt digitaal per e-mail door Infomedics.
  • Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomsten (WGBO) / Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  • Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op al onze gegevens is dit privacyreglement van toepassing.
  • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
  • Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
  • Tarieven en voorwaarden per 01-01-2020, onder voorbehoud van wijzigingen.